publicerad: 2021  
bedömningssport bedömnings­sporten bedömnings­sporter
be·döm·nings|­sport·en
substantiv
bedöm`ningssport
idrotts­gren där de tävlandes in­satser poängsätts av domare t.ex. konst­åkning
det är svårt att tala om full­ständig rätt­visa i bedömnings­sporter
belagt sedan 1932