publicerad: 2021  
befinnas befanns befunnits, presens befinns el. befinnes
be·finn·as
verb
befinn´as
visa sig (vara)
någon/något befinns (vara) adj
någon befinns (vara) adj
något befinns (vara) adj
någon/något befinns vara någon/något
någon befinns vara någon
någon befinns vara något
något befinns vara någon
något befinns vara något
trägolvet befanns vara ruttet; den åtalade befanns vara skyldig
spec. i ett äldre, bildligt ut­tryck för bristande kompetens
han blev vägd och befunnen för lätt
belagt sedan 1568