publicerad: 2021  
befintlig befintligt befintliga
be·fint·lig
adjektiv
befin´tlig
något formellt som redan finns på viss plats och vid viss tid­punkt
man rev befintlig bebyggelse för att bygga hög­hus; social­förvaltningen tvingades göra om­prioriteringar in­om befintlig budget
äv. ut­vidgat som faktiskt före­ligger
köpa bilen i befintligt skick
belagt sedan 1682