publicerad: 2021  
befintlighet befintligheten
be·fint·lig·het·en
substantiv
befin´tlighet
sär­skilt språk­vetenskap det att befinna sig på någon plats i mots. till att vara i rörelse eller dylikt
vissa prepositioner an­ger riktning, t.ex. "till", och andra befintlighet, t.ex. "i"
belagt sedan 1836