publicerad: 2021  
befrämja befrämjade befrämjat
verb
befräm´ja
verka för en gynnsam ut­veckling av någon aktivitet eller dylikt, vanligen indirekt genom att skapa goda förut­sättningar
SYN. främja
befrämja något
befrämja till­växten; en organisation som har till upp­gift att befrämja kulturella och ekonomiska kontakter
belagt sedan 1614; till främja
befrämjabefrämjande