publicerad: 2021  
befryndad befryndat befryndade
be·frynd·ad
adjektiv
befryn´dad
som står i släktskaps­förhållande till någon; äv. ömse­sidigt
befryndad med någon/något
befryndad med någon
befryndad med något
några är befryndade
de befryndade släkterna Palme och Lagercrantz
sär­skilt bildligt i fråga om andlig släktskap
diktarna upp­fattar sig ibland som befryndade med filosoferna
belagt sedan 1506 (brev från rikets råd (Handlingar rörande Skandinaviens Historia)); fornsvenska befrundadher, befryndadher