publicerad: 2021  
befrielseteologi befrielse­teologin
be·fri·else|­teo·login
substantiv
befri`elseteologi
en form av kristen teologi som ut­går från människors behov av fri­görelse från fattigdom och förtryck med ur­sprung i Latin­amerika
belagt sedan 1983