publicerad: 2021  
befälstecken befälstecknet, plural befäls­tecken, bestämd plural befälstecknen
be·fäls|­teckn·et
substantiv
befä`lstecken
flagga som an­ger att far­tyget är rustat och som markerar en befäl­havares far­tyg och grad i marinen; äv. om standert, vimpel eller dylikt i mot­svarande funktion
belagt sedan 1788