publicerad: 2021  
befästa befäste befäst, presens befäster
verb
befäs´ta
1 ofta perfekt particip bygga försvarsanläggningar för något som måste skyddas mot (militära) an­grepp
befästa något (med något)
hamnen var starkt befäst
belagt sedan 1505 (brev från rikets råd (Handlingar rörande Skandinaviens Historia)); fornsvenska befästa; jfr ur­sprung till 2fast!!
2 upprätt­hålla eller förstärka vissa rådande förhållanden
befästa något
befästa sin position på den svenska marknaden; han befäste sin ställning i partiet; en fram­ställning som närmast befäster för­domarna
äv. med av­seende på på­stående, överens­kommelse eller dylikt fast­slå, stad­fästa
befästa ett beslut
belagt sedan början av 1500-talet Skrifter till Läsning för Klosterfolk
befästabefästande