publicerad: 2021  
befästning befästningen befästningar
be·fäst·ning·en
substantiv
befäs´tning
an­läggning för militärt försvar ofta bestående av ett system av byggnader etc. som fungerar som en enhet
gränsbefästning
en permanent befästning; befästningarna vid kusten
belagt sedan 1542