publicerad: 2021  
befästningsverk befästnings­verket, plural befästnings­verk, bestämd plural befästnings­verken
be·fäst·nings|­verk·et
substantiv
befäs`tningsverk
system av befästningar för försvar av något större skydds­objekt
belagt sedan 1773