publicerad: 2021  
begabba begabbade begabbat
verb
begabb´a
något ålderdomligt ut­sätta för hån och löje
någon begabbar någon/något
någon begabbar någon
någon begabbar något
de begabbade pilsner­filmerna
belagt sedan slutet av 1400-talet (H[elige] Susos Gudeliga Snilles Väckare); fornsvenska begabba, till gabba, lågtyska gabben med samma betydelse; trol. ljud­härmande; jfr ur­sprung till gaffla
begabbabegabbande, begabbelse