publicerad: 2021  
bekantskap bekantskapen bekantskaper
be·kant·skap·en
substantiv
[-kan´t-]
1 knappast plur. närmare kännedom om de viktigare egenskaperna hos person el. (ofta) sak­förhållande
bekantskap (med någon/något)
bekantskap (med någon)
bekantskap (med något)
en flyktig bekantskap; stifta bekantskap med de nya grannarna
belagt sedan 1799
2 personlig kontakt av inte till­fälligt slag, med person el. före­teelse
bekantskap (med någon) bekantskap (mellan några)
hon skulle vilja åter­knyta bekantskapen med sina gamla kursare; det är svårt att säga mycket om henne efter en så kort bekantskap; han har sagt upp bekantskapen med sin förre kompanjon
äv. om före­målet för den personliga kontakten
han är en upp­friskande bekantskap
belagt sedan 1709
Bekantskap önskas med äldre bildad herre. Titel på dikt­samling av Kristina Lugn (1983)