publicerad: 2021  
beklämmande ingen böjning
be·klämm·ande
adjektiv
beklämm´ande
som verkar nedstämmande
beklämmande (för någon) (att+verb)
boken gör ett beklämmande in­tryck; en beklämmande oförmåga till själv­rannsakan
belagt sedan 1867