publicerad: 2021  
beknipa sig beknep beknipit beknipen beknipna, presens bekniper
verb
bekni´pa sig
för­sättas i beknip
något bekniper sig
linan hade beknipit sig
belagt sedan 1875; jfr nederländska beknijpen 'lägga i kläm, klämma fast'; jfr ur­sprung till 2knipa!!
beknipa sigbeknipande, beknipning