publicerad: 2021  
belysa belyste belyst, presens belyser
verb
bely´sa
1 ut­sätta för ljus
belysa någon/något
belysa någon
belysa något
berget belystes av afton­solens sista strålar; han lyfte kandelabern för att belysa tavlan
belagt sedan 1821; efter tyska beleuchten med samma betydelse
2 skapa förut­sättningar för förståelse av någon fram­ställning, tanke­gång etc., ofta genom att ge bak­grund, konkreta exempel eller dylikt
belysa något/sats (med något)
belysa något (med något)
belysa sats (med något)
dokument som belyser vår historia; ut­vecklingen kan belysas med några siffror
belagt sedan 1845
belysabelysande, belysning