publicerad: 2021  
belysningsarmatur belysnings­armaturen belysnings­armaturer
be·lys·nings|­arm·at·ur·en
substantiv
bely`sningsarmatur
an­ordning som bär upp en konst­gjord ljus­källa och av­skärmar skenet etc.
JFR lampa
belagt sedan 1894