publicerad: 2021  
beryll beryllen beryller
beryll·en
substantiv
beryll´
typ av mycket hårt mineral ofta bearbetad till ädel­sten; spec. om varianterna (grön) smaragd och (blå) akvamarin
belagt sedan 1430–50 (Konung Alexander); fornsvenska berill; av grek. be´ryllos 'sjögrön ädel­sten'; ev. till namnet på den indiska staden Belur