publicerad: 2021  
berättare berättaren, plural berättare, bestämd plural berättarna
be·rätt·ar·en
substantiv
berätt´are
1 person som berättar om händelse­förlopp eller dylikt
berättare (av något)
sär­skilt om figur i roman, teater­pjäs etc. som har upp­giften att berätta
i Skattkammarön är Jim Hawkins berättare
belagt sedan 1804
2 författare som främst skriver berättande prosa med mycket (yttre) handling etc.
berättare (av något)
stora svenska berättare som Vilhelm Moberg och Jan Fridegård
äv. om person med fallenhet för att berätta
det är roligt att lyssna på honom – han är en så god berättare
belagt sedan ca 1805