publicerad: 2021  
berättarjag berättar­jaget, plural berättar­jag, bestämd plural berättar­jagen
be·rätt·ar|­jag·et
substantiv
berätt`arjag
den som för ordet i en berättelse som är skriven i jag-form
man måste skilja på berättar­jaget och författar­jaget
belagt sedan 1965