publicerad: 2021  
berättigad berättigat berättigade
be·rätt·ig·ad
adjektiv
berätt´igad
1 som har viss rättighet av mer el. mindre juridiskt slag
berättigad till något berättigad att+verb
familjen är berättigad till bi­drag
belagt sedan 1593
2 som grundas på goda skäl om yttranden, attityder etc.
politikerna möter en berättigad miss­tro; förslaget fick berättigad kritik; händelsen väckte berättigad upp­märksamhet
belagt sedan 1859