publicerad: 2021  
berättigande berättigandet
be·rätt·ig·and·et
substantiv
berätt´igande
skäl för att något ska få före­komma från viss syn­punkt el. mer all­mänt
berättigande (till något/att+verb)
berättigande (till något)
berättigande (till att+verb)
filmens berättigande ligger i person­beskrivningen; an­greppet saknar varje berättigande
belagt sedan 1872