publicerad: 2021  
beslutsnivå besluts­nivån besluts­nivåer
be·sluts|­nivå·er
substantiv
beslu`tsnivå
nivå där viss typ av beslut fattas in­om myndighet, före­tag etc.
på den lägsta besluts­nivån av­görs bara trivsel­frågor
belagt sedan 1968