publicerad: 2021  
beslutsprotokoll besluts­protokollet, plural besluts­protokoll, bestämd plural besluts­protokollen
be·sluts|­proto·koll·et
substantiv
beslu`tsprotokoll
protokoll som (bara) tar upp vad som beslutats i styrelse eller dylikt
ett beslutsprotokoll (över något/sats)
ett beslutsprotokoll (över något)
ett beslutsprotokoll (över sats)
belagt sedan 1839