publicerad: 2021  
beslutsprocess besluts­processen besluts­processer
be·sluts|­pro·cess·en
substantiv
beslu`tsprocess
process som före­går (komplicerat) beslut
den demokratiska besluts­processen
belagt sedan 1965