publicerad: 2021  
besmittelse besmittelsen besmittelser
be·smitt·els·en
substantiv
besmitt´else
fördärvligt in­flytande
besmittelse (av någon/något) (med något)
besmittelse (av någon) (med något)
besmittelse (av något) (med något)
extremistisk besmittelse
belagt sedan 1484 (Josua bok, Domare boken); fornsvenska besmittilse