publicerad: 2021  
beslöja beslöjade beslöjat
verb
beslöj´a
vanligen perfekt particip av­skärma med slöja och där­med skydda el. dölja spec. an­siktet el. håret
någon är beslöjad något är beslöjat
en djupt beslöjad änka; beslöjade muslimska kvinnor
mest bildligt med av­seende på handlande, motiv och dylikt dölja
beslöja sina verkliga av­sikter
belagt sedan ca 1815; 1848 i bildlig bemärkelse; till 1slöja!!
beslöjabeslöjande, beslöjning