publicerad: 2021  
besman besmanet, plural besman, bestämd plural besmanen
besm·an·et
substantiv
bes´man
mest historiskt typ av äldre, enkel handvåg bestående av en häv­stång med flyttbar upphängnings­punkt
belagt sedan 1291 (öppet brev utfärdat av Magnus Ladulås med föreskrifter om ölänningarnas skatt (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska bisman, besman; trol. av ry. bezmen med samma betydelse