publicerad: 2021  
besmitta besmittade besmittat
verb
besmitt´a
vanligen pass. el. perfekt particip ut­sätta för smitta
någon/något besmittas (med något)
någon besmittas (med något)
något besmittas (med något)
någon är besmittad (med något) något är besmittat (med något)
besmittat djur­foder; besmittat kött
nu­mera vanligen bildligt ut­sätta för skadligt in­flytande
partiet besmittades av vissa rasistiska idéer på 30-talet
belagt sedan 1484 (Josua bok, Domare boken); fornsvenska besmitta
besmittabesmittande, besmittelse