publicerad: 2021  
beståndsdel bestånds­delen bestånds­delar
be·stånds|­del·en
substantiv
bestån`dsdel
naturlig eller grund­läggande del av någon helhet
en beståndsdel (av/i något)
en beståndsdel (av något)
en beståndsdel (i något)
materiens minsta bestånds­delar; en frö­blandning med hög halt av främmande bestånds­delar
spec. i ett (ibland skämtsamt) ut­tryck
den gamla bilen började falla sönder i sina bestånds­delar
belagt sedan 1773