publicerad: 2021  
beställare beställaren, plural beställare, bestämd plural beställarna
be·ställ·ar·en
substantiv
beställ´are
person eller organisation som beställer något vanligen något mer om­fattande
beställare (av något)
beställare av krigs­materiel
belagt sedan 1872