publicerad: 2021  
erkännande erkännandet erkännanden
er·känn·and·et
substantiv
[e`r-] el. `r-]
1 det att erkänna
ett erkännande (av något/sats)
ett erkännande (av något)
ett erkännande (av sats)
erkännandet gjordes när rätte­gången fort­satte på tors­dagen
belagt sedan 1804
2 det att bli erkänd
ett erkännande (av någon/något) (som någon/något)
ett erkännande (av någon) (som någon)
ett erkännande (av någon) (som något)
ett erkännande (av något) (som någon)
ett erkännande (av något) (som något)
det styrande rådet fick erkännande som landets lagliga regering; konstnärer som kämpar för erkännande
ibland med stark bi­betydelse av beröm
hon är värd allt erkännande för sin in­sats
äv. det att erkänna
den svenska regeringens erkännande av den nya staten
äv. bekräftelse
beställningserkännande; ordererkännande
belagt sedan 1805