publicerad: 2021  
beställningsarbete beställnings­arbetet beställnings­arbeten
be·ställ·nings|­arbet·et
substantiv
beställ`ningsarbete
verk som ut­förts på någons beställning och allt­så inte spontant eller dylikt
ofta med ifråga­sättande av kvalitet el. objektivitet
innan hon slog igenom som konstnär fick hon liv­nära sig på beställnings­arbeten; under­sökningen var ett rent beställnings­arbete för bryggerierna
belagt sedan 1908