publicerad: 2021  
bestämning bestämningen bestämningar
be·stäm·ning·en
substantiv
bestäm´ning
1 fast­ställande av viktiga fakta (om något) ofta på systematiskt och vetenskapligt sätt
bestämning (av något)
bestämning av far­tygets position; bestämningen av Skånes säll­syntaste orm­bunke
belagt sedan 1848
2 ut­tryck som an­ger egenskaper hos (annat) språkligt ut­tryck (el. eg. hos den före­teelse detta står för)
bestämning (till något)
adverb ut­gör ofta bestämningar till verb; bestämningar till substantiv kallas attribut
belagt sedan 1806