publicerad: 2021  
bestämningsord bestämnings­ordet, plural bestämnings­ord, bestämd plural bestämnings­orden
be·stäm·nings|­ord·et
substantiv
bestäm`ningsord
ord som an­ger egenskaper hos något ut­tryck
bestämningsord (till något)
belagt sedan 1815