publicerad: 2021  
besvågrad besvågrat besvågrade
be·svågr·ad
adjektiv
besvå´grad
som har kommit i släktskap genom äktenskap
besvågrad med någon några är besvågrade
belagt sedan 1628; efter tyska beschwägert med samma betydelse, med an­slutning till svåger