publicerad: 2021  
besvara besvarade besvarat
verb
besva´ra
1 lämna svar fråga, in­bjudan etc.
någon besvarar något
hon försöker hinna med att besvara alla brev
äv. gå i svaro­mål mot
stats­rådet besvarade kritiken
belagt sedan 1727
2 ge lik­värdigt ut­byte mot någon icke-språklig handling eller dylikt
någon besvarar något (med något)
han älskade henne, men hon besvarade inte hans känslor; han besvarade hennes hälsning med en kort nick
belagt sedan 1760
besvarabesvarande