publicerad: 2021  
betalningsskyldig betalnings­skyldigt betalnings­skyldiga
be·tal·nings|­skyld·ig
adjektiv
beta`lningsskyldig
skyldig att betala någon ut­gift
föräldrar kan bli betalnings­skyldiga för beställningar som barnen gör på inter­net
belagt sedan 1850