publicerad: 2021  
betalningsmedel betalningsmedlet, plural betalnings­medel, bestämd plural betalningsmedlen
be·tal·nings|­medl·et
substantiv
beta`lningsmedel
typ av värde som all­mänt god­känns för betalningar t.ex. pengar el. checkar
sär­skilt om värde som enl. lag måste god­tas vid betalning
kontanter ut­gör all­tid lagligt betalnings­medel
belagt sedan 1846