publicerad: 2021  
betmedel betmedlet, plural bet­medel, bestämd plural betmedlen
bet|­medl·et
substantiv
be`tmedel
kemiskt aktivt ämne som an­vänds för för­beredande ytbehandling
belagt sedan 1895