publicerad: 2021  
betong betongen
bet·ong·en
substantiv
[-åŋ´]
ett byggnads­material som består av en hårdnande blandning av cement, sand och vatten samt ofta järn­armering el. sten; både om massan och det färdiga materialet
betongbro; betongvägg; gjutbetong; lättbetong
armerad betong; ett hus av betong klätt med aluminium­plåt; färdig betong levereras i roterande behållare
ibland som symbol för av­arter i modernt byggande och stads­liv
sov­stadens trista betong; man längtar bort från neon och betong
äv. bildligt om något mycket starkt
lands­lagets försvar var rena betongen
för­spänd betong typ av armerad betong där armeringen spänns upp mot betongen
belagt sedan 1856; 1969 i bildlig bemärkelse; av franska béton med samma betydelse; av lat. bitu´men 'jord­beck'