publicerad: 2021  
betona betonade betonat
verb
beto´na
1 lägga sär­skild styrka på ut­talet av visst ord el. del av ord
någon betonar något
i franska ord betonas sista stavelsen; för att höras ordentligt betonade han nästan varje ord
belagt sedan 1811; till 1ton 1
2 sär­skilt fram­häva betydelsen av något (som in­går som del av ett yttrande eller dylikt)
överbetona
någon betonar något/sats
någon betonar något
någon betonar sats
han var mån om att betona att datorerna inte skulle er­sätta lärarna
äv. ut­vidgat
ett val­manifest där sär­skilt jämställdhets­frågorna betonas
belagt sedan 1825
betonabetonande, betoning