publicerad: 2021  
beträngd beträngt beträngda
be·träng·da
adjektiv
beträng´d
som är i svårigheter
äv. om situation eller dylikt som känne­tecknas av trång­mål
humanioras beträngda läge jäm­fört med natur­vetenskapernas
belagt sedan 1624; jfr ur­sprung till tränga