publicerad: 2021  
betsel betslet, plural betsel, bestämd plural betslen
bet·slet
substantiv
bet´sel
styr­medel för häst bestående av bett, huvud­lag och tyglar el. tömmar
hon höll hästen i betslet; han ryckte häftigt i betslet
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska bezl; nord. ord, besläktat med 1bita!!