publicerad: 2021  
beträda beträdde beträtt, presens beträder
verb
beträ´da
(börja) gå på någon väg el. något om­råde
någon beträder något
Karl Oskar beträdde för första gången amerikansk mark 1850
ofta bildligt
den svåra vägen till fred måste nu beträdas
belagt sedan 1667; 1821 i bildlig bemärkelse
beträdabeträdande
Gräs­mattan får ej beträdas. Text på vanlig svensk förbuds­skylt