publicerad: 2021  
beträffa beträffade beträffat
be·träff·ar
verb
beträff´a
i vissa ut­tryck ha att göra med något
vad någon/något beträffar
vad någon beträffar
vad något beträffar
vad beträffar någon/något
vad beträffar någon
vad beträffar något
vad ekonomin beträffar ska det nog ordna sig; den nya bil­modellen är en full­träff vad form­givningen beträffar; restaurangen var ut­märkt, åt­minstone vad beträffar det kulinariska
spec. i ett ut­tryck som an­ger personlig upp­fattning eller dylikt
vad mig beträffar kunde de sista numren gärna ha ut­gått
belagt sedan 1597; av tyska betreffen med samma betydelse