publicerad: 2021  
bevaka bevakade bevakat
verb
beva´ka
1 hålla upp­sikt över (någon eller något) i syfte att in­gripa vid fara vanligen med konkreta mot­åtgärder; med av­seende på personer el. före­teelser som an­ses vara ut­satta för risker
någon bevakar någon/något/sats
någon bevakar någon
någon bevakar något
någon bevakar sats
bevaka gränsen; topp­mötet var starkt bevakat av säkerhets­män
äv. med av­seende på själva riskerna vakta
fången bevakades noga; spaningsplanen bevakade fiendens trupp­rörelser
belagt sedan 1470-talet (Erikskrönikan); fornsvenska bevaka
2 hålla (händelseutveckling) under upp­sikt för att få aktuell information
någon bevakar något/sats
någon bevakar något
någon bevakar sats
bevaka kursstegringen på börsen; bevaka den data­tekniska ut­vecklingen; bevaka en vetenskaplig konferens
ofta med stark ton­vikt på nyhets­värdet täcka
tidningen skickade tre journalister för att bevaka lands­kampen; kultur­sidan har försummat att bevaka den nya litteraturen
äv. med försvagning av nyhets­aspekten
bevaka sina intressen
bevaka ett testamente se testamente
belagt sedan 1686
bevakabevakande, bevakning