publicerad: 2021  
bevakningsområde bevaknings­området bevaknings­områden
be·vak·nings|­om·råd·et
substantiv
beva`kningsområde
om­råde som skyddas genom (militär) bevakning
belagt sedan 1831