publicerad: 2021  
bibelöversättning bibel­översättningen bibel­översättningar
bibel|­över·sätt·ning·en
substantiv
bi`belöversättning
över­sättning av Bibeln
den svenska bibel­översättningen av år 1541 ut­gick från Luthers tyska bibel­översättning
belagt sedan 1756