publicerad: 2021  
bildsignal bild­signalen bild­signaler
bild|­sign·al·en
substantiv
bil`dsignal
elektronisk signal som inne­håller information som kan göras synlig t.ex. med hjälp av tv-mottagare
belagt sedan 1964